• Farklı Renk Kuşlardan Çıkabilecek Yavru Renkleri

Uzun Uğraşlar Sonucu Cemal TANIŞ Tarafından Hazırlanmıştır Hiçbir Web Sitesinde Bulunmayan ve Her Üreticinin Merak Ettiği Bir Konu Olan Farklı Renklerdeki Muhabbet Kuşu Çiftleşmelerinden Çıkacak Yavru Renkleri Tahmini

Çeşitli türdeki muhabbetkuşlarının aralarında çiftleştirilmesiyle elde edilebilecek olan yeni renk ve biçimdeki örneklerin henüz tümüyle bulunduğu inancında değiliz. Son elde edilen türler bunun bir kanıtı olarak karşımızda durmaktadır. Bu kuşlara gönül bağlayan yerli üreticilerin de yeni türlerin elde edilmesinde başarılı sonuçlara ulaşabilecekleri kanısındayız. Bu nedenle aşağıdaki satırlarda, özellikle muhabbet kuşu üretimine yeni başlayan kuş severler için yararlı olacağına inandığımız kuramsal bazı çiftleşme sonuçlarını veren formüller sunacağız. Üretici bu bilgilerin ışığında yeni çiftleşmeleri gerçekleştirebilir.

Formüllerde “x” işareti, çiftleşme anlamında kullanılmaktadır.

Açık Yeşil x Gök Mavisi: % 100 yeşil/Gök mavisi verir.
Açık Yeşil/Mavi x Gök Mavisi: % 50 Gök Mavisi, % 50 Açık Yeşil/Mavi verir.
Gök Mavisi x Kobalt Mavisi: % 50 Gök Mavisi, %50 Kobalt Mavisi verir.
Kobalt Mavisi x Kobalt Mavisi: %25 Gök Mavisi, %50 Kobalt Mavisi ve %25 Mor verir.
Gök Mavisi x Mor: %100 Kobalt mavisi verir.
Açık Yeşil x Grikanatlı açık yeşil: %100 Açık yeşil/Grikanatlı verir.
Açık Yeşil x Açık Sarı: %100 Açık yeşil/sar verir.
Grikanatlı Açık Yeşil x Açık Sarı: %100 Grikanatlı açık yeşil/sarı verir.
Gök Mavisi x Açık Sarı: %100 Açık yeşil/Beyaz verir.
Sarı Kanatlı Açık Yeşil x Açık Sarı: %100 Sarı kanatlı açık yeşil/Sarı verir.
Beyaz Kanatlı Gök Mavisi x Grikanatlı Kobalt Mavisi: %50 tüm gövdesi renkli grikanatlı gök mavisi, %50 tüm gövdesi renkli grikanatlı kobalt mavisi verir.
Açık sarı/koyu yeşil x Açık yeşil: %50 Açık yeşil/Açık sarı, %50 Koyu yeşil/Açık sar verir.
Açık sarı/Açık yeşil x Açık yeşil/Açık sarı: %50 Açık sarı/Açık yeşil, %50 Açık yeşil/Açık sarı verir.

Bütün bu sonuçlar ilk alınan yavrularda elde edilir. Bu kuşaktan elde edilen yavruların çiftleşmeleri farklı sonuçlar verebilir. Bunlardan bazılarını renkli grafiklerde bulacaksınız.
Yukarıdaki çiftleşme tablosu, yalın çekinik karakterlerin kuşaktan kuşağa nasıl geçtiğini göstermektedir. Üretici, sonraki nesillerde yapılacak karışımlardan alınabilecek sonuçlar üzerinde bilgi edinmek istediğinde daha önce verilen renk koyulması tablosundanda yararlanabilir.

Başat özelliklerin, bağlı oldukları kalıtım kurallarından, çekinik özelliklerle ilgili bazı çiftleşme yöntemlerinden daha önce söz etmiştik. Bu çekinik özelliklerin kalıtım kuralları da başatlarla aynı çizgidedir. Bir zamanlar normal beyazın ve çekinik karakter olduğuna inanılırdı. Ancak, açık sarı türlerin görülmesiyle, bu yanlış inanç sona erdi. Normal beyaz türden açık sarı bir muhabbet kuşu üretilebilir. Beyaz kuşlar açık sarı karakteri ayrık olarak taşıyabilirler. Beyazlar geçi etkinliklerini de taşıyabilirler.
Sarı ve yeşiller: Albino, Lutino, Opal ve koyu maviye çalar kurşun rengi özelliklerini de ayrık olarak taşıyabilir.

Yukarıda verilen çiftleştirme örnekleri incelendiğinde, değişik karakterlerin birbirlerine olan çekiniklik derecelerine göre renk tonlarının nasıl açık ve koyu olabileceği konusunda da fikir sahibi olunabilir. Başat ve çekinik karakterler arasında en büyük fark, başat karakterin ayrık olarak taşınamaması, aksine çekinik karakterin ayrık olarak taşınabilmesidir. Elinde başat etkenli tek bir kuşu olan üretici, eğer bu kuş tek etkenli başat ise, normal bir kuşla bu tek etkenli başat kuşu çiftleştirdiğinde, oluşacak yavrular arasında beklediği %50 başar karakteri bulamayacaktır. Sadece tek bir çiftleştirmeden netice alınma yoluna gidildiğinde sonuç çok cesaret kırıcı olabileceği gibi, son derece memnun edici de olabilir.

Geçiş karakteri taşıyan kuşlar aralarında çiftleştirildiklerinde, bu karakteri olduğu gibi yavrularına iletebilir.

Bu konuda pek çok formül vermek olası. Biz belli başlılarını sıralamaya çalışalım:

Tarçın rengi açık yeşil erkek x Açık yeşil dişi: %50 Açık yeşil/Tarçın rengi erkek, %50 Tarçın rengi açık yeşil dişi verir.

Gök mavisi erkek x Tarçın rengi gök mavisi dişi: %50 gök mavisi tarçın rengi erkek, %50 gök mavisi dişi verir.

Opal kobalt mavisi erkek x Gök mavisi dişi: %25 gök mavisi/Opalin, %25 kobalt mavisi erkek, %25 Opalin gök mavisi, %25 Opalin kobalt mavisi verir.

Mor erkek x Tarçın rengi gök mavisi dişi: %50 Kobalt mavisi/Tarçın rengi erkek %50 Tarçın rengi kobalt mavisi dişi verir.

Açık Yeşil erkek x Maviye çalar kurşun rengi açık yeşil dişi: %50 Açık yeşil/Maviye çalar kurşun rengi erkek, %50 açık yeşil dişi verir.

Maviye Çalar kurşun rengi gök mavisi erkek x Kobalt mavisi dişi: %25 Gök mavisi/Maviye çalar kurşun rengi, %25 kobalt mavisi/Maviye çalar kurşun rengi erkek, %25 maviye çalar kurşun rengi gök mavisi, %25 Maviye çalar kurşun rengi /Kobalt mavisi dişi verir.

Çizgili kanatlı açık yeşil erkek x Gök Mavisi dişi: %50 açık yeşil/Çizgili kanatlı mavi erkek, %50 Çizgili kanatlı açık yeşil/mavi dişi verir.

Gök mavisi erkek x Çizgili kanatlı mor dişi: %50 Kobalt mavisi/Çizgili kanatlı erkek, %50 kobalt mavisi dişi verir.

Lutino açık yeşil erkek x Zeytin yeşili dişi: %50 koyu yeşil/Lutino erkek, %50 Lutino koyu yeşil dişi verir.

Gök Mavisi erkek x Lutino Gök Mavisi Dişi: %50 gök mavisi/Albino erkek, %50 Gök mavisi dişi verir.

Tarçın rengi açık yeşil erkek x Opalin açık yeşil dişi : %50 Açık yeşil/Tarçın rengi opalin erkek, %50 Tarçın rengi açık yeşil dişi verir.

Opalin Gök mavisi erkek x Tarçın rengi gök mavisi dişi: %50 Gök mavisi/Tarçın rengi opalin erkek, %50 Opalin gök mavisi dişi verir.

Yukarıdaki son iki çiftleşme örneği, geçiş karakterlerine sahip iki ayrı tür kuşun birleşmesi halinde bunlardan birinin normal tür rolü oynadığını çok açık bir şekilde gösteriyor.

Başat karakterli kuşlar, diğer karakterleri genetik yapıları içerisinde tek veya çift etken halinde taşıyabilirler. Bu karakterler kuşun dış görünümünü kesinlikle etkilemez, sonuçları ise sadece bir sonraki kuşakta ortaya çıkar. Genel olarak konuşmak gerekirse, başar karakterleri muhabbetkuşlarının yalnızca kendi başat karakterlerini tek etken halinde taşıdıklarını söyleyebiliriz. Sadece kötü rastlantılar sonucu kendi başat karakterini çift etken halinde taşıyan muhabbet kuşlarıyla karşılaşabiliriz.

Gri (Tek faktör) Açık yeşil x Açık yeşil: %50 Gri (tek faktör) Açık yeşil, %50 açık yeşil verir.

Gri (Tek faktör) Mor x Mor: %50 Gri (tek faktör) Mor, %50 Mor verir.

Açık renk kuyruklu ve kanatlı (Tek Faktör) Açık yeşil x Açık yeşil: %50 Açık renk kanat ve kuyruklu (Tek faktör) Açık yeşil, %50 Açık yeşil verir.

Avustralya iki renklisi (Tek faktör) Zeytin yeşili x Açık yeşil: %50 Avustralya iki renklisi (tek faktör) Koyu yeşil, %50 Koyu yeşil verir.

Avustralya iki renklisi (Tek Faktör) Gök Mavisi x Kobalt Mavisi: %25 Avustralya iki renklisi (tek faktör) gök mavisi, %25 Avustralya iki renklisi (tek faktör) kobalt mavisi, %25 Gök mavisi, %25 Kobalt mavisi verir.

Menekşe rengi (Tek faktör) Gök mavisi x Mor: %50 Menekşe rengi, (tek faktör) Kobalt mavisi (Gözle görülür menekşe rengi), %50 Kobalt mavisi verir.

Menekşe rengi (Tek faktör) Gök mavisi x Mor: %50 Menekşe rengi (tek faktör) Koyu yeşil/Mavi, %50 Koyu yeşil/Mavi verir.

Günümüze kadar yapılan üretim çalışmalarında, bu kalıtım kurallarına ters düşen, yalnız bir tek aykırılık görülmüştür. Buna, koyu gözlü açık renkli muhabbet kuşları serisinde, başat uzun kanat ve kuyruklu ile Çekinik Danimarka iki Renklisi çiftleştirildiğinde tanık olunur. Bu birleşmeden oluşan yavrular açık sarı ve beyazdır. Gözleri ise Danimarka iki renklisi gibi moru andıran bir renktedir. Bu çiftleşmenin ürünü bir yavru, normal bir kuşla çiftleştirildiğinde, açık renk kanat ve kuyruklu yavrular verir.

Başat ve normal bir kuşun birleşmesinden olan yavru, sanki anne ve babası normal muhabbet kuşlarıymış gibi, saf normal bir görünüme sahip olacaktır. Başat karakterler üzerinde çalışıldığında unutulmamalıdır ki, normal kuşlar bu karakteri kesinlikle ayrık halde taşıyamazlar. Kuralın dışında kalan muhabbet kuşları, Albino ve Lutino olanlardır. Bu kuşların maskeleyici karakteristik özelliklerinden dolayı başat karakterin gözle fark edilmesi olanaksızdır. Genetik özellikleri ne olursa olsun, Lutino ve Albino kuşlar, göze sarı veya beyaz görünür.

Herhangi bir başat karakter, genel olarak cinsiyet tarafından etkilenmez. Bununla beraber açık renk kanat ve kuyruklu kuşlar başta olmak üzere bazı muhabbet kuşu türlerinde erkeklerin kalıtımsal özellikleri dişilere oranla daha fazla taşıdıkları saptanmıştır. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü çiftleşmeler sonucu, bir cinsiyetteki kuşların diğer cinsiyete oranla daha fazla sayıda olduklarını gören üretici bir geçiş nesliyle karşı karşıya olduğunu sanarak yanılgıya düşecektir. Şunu hatırlatmalıyız ki, tek bir çiftleşme sonucu oluşan yavrular üzerinde bunu anlamak olanaksızdır. Üreticinin tek bir çiftleştirme sonucu herhangi bir kesin fikre varmaması gerekir. Bazı hallerde renk tonlarındaki küçük koyuluk veya açıklıklar, kuşların birkaç kuşak öncesi atalarından kalma özellikleridir.

Muhabbet kuşları arasında yaptırılan çiftleştirmelerin zengin çeşidi, üreticiye her an yeni bir tür keşfetme şansını verdiğinden, muhabbet kuşu üreticiliği birçok kişiye çok çekici gelmektedir.

Öyle ümid ediyoruz ki, aktarmaya çalıştığımız çalışma, deney ve bilgiler, karınca kararınca da olsa üretimlerinize yenilik katabilecektir.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.